Categories
historia

Wilanowskie muzeum w czasach Branickich

Publiczne muzeum w pałacu wilanowskim, jedno z pierwszych w Polsce, utworzone zostało w roku 1805 z inicjatywy ówczesnego właściciela Wilanowa, Stanisława Kostki Potockiego, jako zwieńczenie jego kolekcjonerskich pasji i zgodnie z bliską mu oświeceniową ideą kształcenia współobywateli.

Categories
historia

O Wilanowie w czasie wojny i okupacji

Wspomnienia Marii Beaty Branickiej i jej córki Anny

O Wilanowie i muzeum wilanowskim w czasie wojny 1939 roku i w okresie okupacji niemieckiej oraz o wywiezieniu Branickich z rodzinnego Wilanowa — wspomnienia Marii Beaty z Potockich Branickiej i jej córki Anny z Branickich Wolskiej

Categories
historia

Braniccy – wrogowie Polski Ludowej

Artykuł Doroty Kani w "Gazecie Polskiej"

Od 1944 roku polska arystokracja była inwigilowana przez bezpiekę – wynika z materiałów archiwalnych. Mimo szykan arystokraci nie poszli na współpracę z władzą ludową.

Categories
historia

Biblioteka Wilanowska

70-ta rocznica przekazania Biblioteki Wilanowskiej
Bibliotece Narodowej przez Adama Branickiego

W 1932 roku Adam Branicki ofiarował w wieczysty depozyt Państwu Polskiemu historyczną Bibliotekę Wilanowską wraz z archiwum i wyposażeniem

Categories
historia

Trudna lekcja języka polskiego

Rozmowa z dr Adamem Rybińskim (luty 1998)

Wywodzi się Pan ze znanego mazowieckiego rodu, od stuleci pieczętującego się herbem Radwan. Wielu Pańskich przodków dobrze zasłużyło się ojczyźnie. Proszę wymienić tych, którzy Pańskim i Waszej Rodziny zdaniem zasługują na szczególną pamięć?