O fundacji

Celem fundacji jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury i edukacji na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

  1. prowadzenie badań nad mecenatem i historią rodziny Branickich oraz innych rodzin innych właścicieli Pałacu w Wilanowie;
  2. gromadzenie i opracowywanie materiałów źródłowych dotyczących rodziny Branickich oraz innych właścicieli Pałacu w Wilanowie;
  3. upowszechnianie wiedzy o rodzinie Branickich;
  4. ochrony nieruchomości wchodzących w skład dóbr należących do Adama Branickiego;
  5. ochrony ruchomości stanowiących historyczne dziedzictwo rodziny Branickich, znajdujących się obecnie m. in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, jak również innych publicznych placówkach;
  6. ochrony dobrego imienia Adama Branickiego oraz rodziny Branickich;
  7. ochrony walorów historycznych i przyrodniczych krajobrazu Wilanowa, jako dóbr i obszarów stanowiących własność Adama Branickiego;
  8. prowadzenie badań nad mecenatem i historią rodzin ziemiańskich oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie;