Categories
historia Uncategorized

Artystyczne i biblioteczne zbiory pałacu wilanowskiego w czasach Branickich

część 1

 W styczniu 1892 roku, trzy dni po bezpotomnej śmierci Aleksandry Augustowej Potockiej, należący do niej pałac wilanowski został oplombowany na czas potrzebny do sporządzenia inwentarza zabytków ruchomych, pozostających na wyposażeniu rezydencji. Inwentarz ostatecznie spisany nie został i w marcu pieczęcie zdjęto, a klucze do pałacu otrzymał nowy jego właściciel, Ksawery Branicki, dziedziczący dobra wilanowskie na […]